Güneş enerjisi sistemlerinin maliyeti, kurulum boyutuna, kullanılan ekipmanın kalitesine ve sistem tasarımına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, güneş enerjisi sistemleri kurulum maliyetleri son yıllarda düşmüştür.